Finanssupport i Sydsverige AB

Finanssupport i Sydsverige AB är ett bolag som tillhandahåller specialisttjänster inom Riskkontroll, Compliance, AML, fysisk säkerhet samt IT-säkerhet och informationssäkerhet. För närvarande hjälper bolaget fem sparbanker med dessa specialisttjänster. I samarbetet ingår Ekeby Sparbank, Ivetofta Sparbank i Bromölla, Markaryds Sparbank, Snapphanebygdens Sparbank och Sparbanken Boken.

Bolaget registrerades 2017-10-30 och verksamheten startade 2018-01-01.